Prohlídky

Krátkým tanečním vstupem oživíme prohlídky hradů či zámků. Případně sehrajeme krátké scénky ušité na míru hradu či zámku.

Délka

dle potřeby a možnosti prohlídky

Historické období

gotika i renesance

Počet účinkujících

minimálně 4 vystupující

Interiér/exteriér

možné je obojí

27